Muzey Mərkəzi  Facebook-da
museum_youtube
Rus muzeyi
Yarat - neft

Mais Əliyev

“Dörd qadın”, 2000, kağız, qarışıq texnika, 41x61sm “İki qadın”, 1994, linoqravyura, 41x61sm “Rəssam”, 1998, kağız, italyan karandaşı, 61x86sm “Yer məşğuliyyətləri” seriyasından, 1994, linoqravyura, 55x55sm
“Yer məşğuliyyətləri” seriyasından, 1994, linoqravyura, 55x55sm “Məhəbbət”, 2000, qravür, 40x60sm “Göyərçinlər”, 2000, qarışıq texnika, 40x60sm “Yaz”, 2000, qarışıq texnika, 61x81sm
“Milli motiv”, 2004, kağız, tuş, 41x61sm “Milli motiv”, 2004, kağız, tuş, 41x61sm “Milli motiv”, 2004, kağız, tuş, 41x61sm “Milli motiv”, 2004, kağız, tuş, 41x61sm
“Tütək çalan”, 2002, akvarel, tuş, 60x60 sm “Tütək çalan”, 1994, linoqravyura, 41x61sm “İkinci üz”, 1998, kağız, italyan karandaşı, 61x86sm “Xoruz ili”, 2004, aeroqrafiya, 41x61sm
“Qış”, 2002, qarışıq texnika, 41x61sm “İt ili”, 2004, qarışıq texnika, 41x61sm “Rəfiqələr”, 2006, qarışıq texnika, 41x61sm “Merlin”, 2008, qarışıq texnika, 41x61sm
“Pəncərə”, 1994, linoqravyura, 41x61sm “Uçurum”, 1998, kağız, italyan karandaşı, 61x86sm “Yuxu”, 1994, linoqravyura, 41x61sm “Xocalı”, 1998, kağız, italyan karandaşı, 61x86sm
“Qəfəs”, 1994, linoqravyura, 41x61sm “Xocalı”, 1998, kağız, italyan karandaşı, 61x86sm “Daş-qaş satan”, 1998, kağız, qarışıq texnika, 41x63sm “Abşeron motivi”, 1994, linoqravyura, 50x64sm
“Labirint”, 1998, kağız, italyan karandaşı, 63x86sm “Azərbaycan nağılları”, 1998, kağız, qarışıq texnika, 41x63sm “Ana”, 1994, linoqravyura, 50x60sm “Xətai”, 1998, kağız, italyan karandaşı, 61x86sm
“Azərbaycan miniatürləri”, 1998, kağız, qarışıq texnika, 41x63sm “Üc gözəl”, 1994, linoqravyura, 50x70sm “Nizami”, 1998, kağız, italyan karandaşı, 61x86sm “Azərbaycan miniatürləri”, 1998, kağız, qarışıq texnika, 41x63sm
“Səhər”, 1994, linoqravyura, 50x60sm “Zaman ötdü”, 1998, kağız, italyan karandaşı, 61x86sm “Azərbaycan miniatürləri”, 1998, kağız, qarışıq texnika, 41x63sm “Səhər”, 1994, linoqravyura, 50x60sm
“Xətai”, 1998, kağız, italyan karandaşı, 61x86sm “Od üfürən”, 1994, linoqravyura, 40x60sm “Keçid dövrü”, 1998, kağız, italyan karandaşı, 61x86sm “Payız”, 1994, linoqravyura, 40x60sm
“Qız Qalası”, 1998, kağız, italyan karandaşı, 61x86sm “Yay”, 1994, linoqravyura, 50x60sm “Haray”, 1998, kağız, italyan karandaşı, 61x86sm “Yaz”, 1994, linoqravyura, 60x70sm
“Qum saatı”, 1998, kağız, italyan karandaşı, 61x86sm “Qış”, 1994, linoqravyura, 60x70sm “Fizuli”, 1998, kağız, italyan karandaşı, 61x86sm “Yer şənlikləri” seriyasından, 1994, linoqravyura, 55x55sm
“Tarixə səyahət”, 1998, kağız, italyan karandaşı, 61x86smm “Yer şənlikləri” seriyasından, 1994, linoqravyura, 55x55sm “Peyğəmbər”, 1998, kağız, italyan karandaşı, 81x86sm “Yer şənlikləri” seriyasından, 1994, linoqravyura, 55x55sm
“Müdaxilə”, 1986, kağız, tuş, 61x86sm “Yer şənlikləri” seriyasından, 1994, linoqravyura, 55x55sm “O dünyaya səyahət”, 1998, kağız, tuş, 61x86sm “Yer şənlikləri” seriyasından, 1994, linoqravyura, 55x55sm
“Oyanma”, 1998, kağız, tuş, 61x86sm “Yer şənlikləri” seriyasından, 1994, linoqravyura, 55x55sm “Sürünənlər”, 1999, kağız, tuş, 61x86sm “Yer şənlikləri” seriyasından, 1994, linoqravyura, 55x55sm
“Yer şənlikləri” seriyasından, 1994, linoqravyura, 55x55sm “Yer şənlikləri” seriyasından, 1994, linoqravyura, 55x55sm “Faksimile”, 2000, qarışıq texnika, 41x61sm “Yer şənlikləri” seriyasından, 1994, linoqravyura, 55x55sm
“Faksimile”, 2000, kağız, tuş, 41x61sm “Yer şənlikləri” seriyasından, 1994, linoqravyura, 55x55sm “Budda”, 2002, akvarel, tuş, 41x61sm “Yer şənlikləri” seriyasından, 1994, linoqravyura, 55x55sm
“Qürub çağı”, 2004, akvarel, tuş, 41x61sm “Yer şənlikləri” seriyasından, 1994, linoqravyura, 55x55sm “Ulaşma”, 2004, akvarel, tuş, 41x61sm “Yer şənlikləri” seriyasından, 1994, linoqravyura, 55x55sm
“Sıçrayış”, 2004, akvarel, tuş, 41x61sm “Uçuş”, 2004, akvarel, tuş, 41x61sm “Yer şənlikləri” seriyasından, 1994, linoqravyura, 55x55sm “Çılpaq qadın”, 1999, kağız, tuş, 41x61sm
“Yer məşğuliyyətləri” seriyasından, 1994, linoqravyura, 55x55sm “Mənzərə”, 2004, qarışıq texnika, 41x61sm “Yer məşğuliyyətləri” seriyasından, 1994, linoqravyura, 55x55sm “Qaçqın”, 2006, akvarel, tuş, 50x50sm
“Yer məşğuliyyətləri” seriyasından, 1994, linoqravyura, 55x55sm “Qaçqın”, 2006, qarışıq texnika, 41x61sm “Yer məşğuliyyətləri” seriyasından, 1994, linoqravyura, 55x55sm “Dərzi”, 2006, qarışıq texnika, 41x61sm
“İtgin”, 2006, qarışıq texnika, 41x61sm “Gül satan”, 2006, qarıçıq texnika, 41x61sm “Qüssə”, 2006, qravyur, 50x70sm “İstirahət”, 2003, qarışıq texnika, 43x61sm
“Master - klass”, 2004, qarışıq texnika, 41x63sm “Simasız”, 2006, qarışıq texnika, 41x63sm “Oyuncaq satan”, 2006, qarışıq texnika, 41x63sm “Həyəcan”, 2006, qarışıq texnika, 60x70sm
“Müqəddəs bağ”, 2006, akvarel, tuş, 41x63sm “Göy qurşağı”, 2006, akvarel, tuş, 41x63sm “Doğuş”, 2009, aeroqraf, akvarel, 43x60sm “Səməd Vurğun”, 2004, qarışıq texnika”, 41x63sm
“Axşamçağı”, 2004, qravyur, 43x61sm “Bağça”, 2006, akvarel, tuş, 41x63sm “Toreador”, 2006, quaj, 41x63sm “Kvintet”, 2008, qarışıq texnika, 43x60sm
“Qırmızı günəş”, 2009, qarışıq texnika, 61x86sm “Muğam”, 2006, qarışıq texnika, 61x86sm “Qaratoxmaq qadın”, 2008, qarışıq texnika, 61x86sm “Yolda”, 2008, qarışıq texnika, 61x86sm
“Tütək çalan”, 2010, qarışıq texnika, 61x86sm “Məhəbbət”, 2008, qarışıq texnika, 63x86sm “Zodiak nişanı”, 2004, qarışıq texnika, 63x86sm “Meşə balladası”, 2006, qarışıq texnika, 63x86sm
“Appasionata”, 2004, qarışıq texnika, 63x86sm “Qlobal istiləşmə”, 2010, qarışıq texnika, 63x86sm “Şərq nağılına improvizasiya”, 2009, qarışıq texnika, 63x86sm “Keçmişdə”, 2004, qarışıq texnika, 43x86sm
“Xocalı”, 2004, qarışıq texnika, 43x86sm “Uçuş”, 2006, qarışıq texnika, 43x86sm “Doğuş”, 2008, qarışıq texnika, 43x86sm “Şübhə”, 2008, qarışıq texnika, 43x86sm
“Sakitlik”, 2009, qarışıq texnika, 43x86sm “Payız”, 2008, qarışıq texnika, 43x86sm “Qoruyucu mələk”, 2006, qarışıq texnika, 43x86sm “İki yol”, 2008, qarışıq texnika, 43x86sm
“Keçid”, 2009, qarışıq texnika, 43x86sm “Bağda”, 2009, qarışıq texnika, 43x86sm “Astral dünyaya keçid”, 2009, qarışıq texnika, 43x86sm “Tutqunluq”, 2008, qarışıq texnika, 43x86sm
“Püskürmə”, 2008, qarışıq texnika, 43x86sm “Çıxılmaz vəziyyət”, 2006, qarışıq texnika, 86x43sm “Tütək çalan”, 2006, qarışıq texnika, 60x60sm “Xocalı”, 2006, qarışıq texnika, 43x86sm
“Keçid dövrü”, 2004, qarışıq texnika, 43x86sm “Sınmış qəlb”, 2002, qarışıq texnika, 60x70sm “Rübailər”, 2008, qarışıq texnika, 60x60sm “Xocalı”, 2006, qarışıq texnika, 43x86sm
“Fala baxan”, 2009, qarışıq texnika, 43x86sm “Şamil”, 2008, qarışıq texnika, 43x86sm “Dəniz əjdahası”, 2009, qarışıq texnika, 43x86sm “Qürub”, 2009, akvarel, quaş, 43x63sm
“Dədə Qorqud”, 2006, qarışıq texnika, 43x86sm “Dutar çalan qız”, 2008, qarışıq texnika, 43x61sm “Zaman keçdi”, 2008, qarışıq texnika, 43x61sm “Səhər”, 2008, qarışıq texnika, 43x61sm
“Mədrəsə”, 2009, qarışıq texnika, 43x61sm “Retro üslubunda kompozisiya”, 2009, qarışıq texnika, 43x61sm “Səhər”, 2009, qarışıq texnika, 43x61sm “Şərq nağılı”, 2009, qarışıq texnika, 45x65sm
Xocali_film_2020_right
Pullman_ArtNight_jan_2020_right
Kamil_Najafzade_dec_2019_right
Aluminium_nov_2019_right
Seminar_Yoga_nov_2019_right
Bulat_Mekebayev_oct_2019
Vugar_Ali_oct_2019_right
Mahmud_Rustamov_jun_2019_right
Vadud_Muezzin_may_2019_right
All_you_need_apr_2019_right
Minavvar_Rzayeva_apr_2019_right
Arif_Aziz_2019_right
Carlos_Mota_2018_right
Fashion_Week_2018_right
Leyla_Axundova_jun_2018_right
Living_Legacy_2018_right
Firengiz_Huseynova_feb_2018_right
Under_an_Angels_Wing_right
Niyaz_Najafov_right
MirNadir_Zeynalov_nov_2017_right
Hasan_Haqverdiyev_oct_2017_right
Tamilla_Hasanova_right_01
art_kukla_01_right
Night_Fairytales_right_01
Biennale_2015_03_right
coffee_jun_2015_right