“Игра в нарды” ::: Ариф Гусейнов

“Игра в нарды”

Ариф Гусейнов


Автор Ариф Гусейнов
Название “Игра в нарды”
Год 2008
Основа и Техника холст масло
Размеры 70х90см