“Начало конца” ::: Интигам Агаев

“Начало конца”

Интигам Агаев


Автор Интигам Агаев
Название “Начало конца”
Год 2009
Основа и Техника холст масло