“Вечер” ::: Юсиф Мирза

“Вечер”

Юсиф Мирза


Автор Юсиф Мирза
Название “Вечер”
Год картон
Основа и Техника масло 40x50см