“Али и Нино” ::: Юсиф Мирза

“Али и Нино”

Юсиф Мирза


Автор Юсиф Мирза
Название “Али и Нино”
Год холст
Основа и Техника масло 124x60см