Muzey Mərkəzi  Facebook-da
museum_youtube
Rus muzeyi
Yarat - neft

Fəaliyyət

“Rus muzeyi: virtual filial” informasiya-maarifləndirici mərkəzində tamaşaçılara təklif olunur:
-təsviri sənət dünyasına virtual ekskursiyalar və səyahətlər-muzeyin unikal memarlıq kompleksinə daxil olan saray və parklara ekskursiyalar-mediateka fondundan istifadə etməklə dərs və məşğələlər-muzeylərdə, kitabxanalarda, tədris müəssisələrində və b. Səyyar məşğələlər-rus incəsənəti və məşhur rus rəssamlarının yaradıcılığı haqqında interaktiv proqramlar, albom və kitablar-uşaqlar üçün müxtəlif rəssamlıq texnikaları haqqında tədris proqramları-fərdi tamaşaçıların məlumat xidməti.

Virtual filialın işinin əsas formalarından biri Muzey Mərkəzinin kino-teatrında multimedia proqramlarının nümayiş etdirilməsidir. Multimedia kino-teatrının seyr edilməsi həm bir dəfə, həm də bir neçə dəfə ola bilər.

Müəllimlərin, tələbələrin, pensiyaçıların sifarişi ilə tematik məşğələlər və tədris mərhələləri tərtib olunur.Məktəbəqədər və məktəb yaşlı uşaqlar üçün interaktiv oyun və öyrədici proqlamlar seçilir.

Tələbələrə pedaqoji təcrübə imkanı yaradılır.

İnformasiya-tədris mərkəzinə gələn tamaşaçılar üçün Rus muzeyi haqqında rəngarəng bukletlər və multimedia kino-teatrının proqramları nəzərdə tutulmuşdur.

Xocali_film_2020_right
Pullman_ArtNight_jan_2020_right
Kamil_Najafzade_dec_2019_right
Aluminium_nov_2019_right
Seminar_Yoga_nov_2019_right
Bulat_Mekebayev_oct_2019
Vugar_Ali_oct_2019_right
Mahmud_Rustamov_jun_2019_right
Vadud_Muezzin_may_2019_right
All_you_need_apr_2019_right
Minavvar_Rzayeva_apr_2019_right
Arif_Aziz_2019_right
Carlos_Mota_2018_right
Fashion_Week_2018_right
Leyla_Axundova_jun_2018_right
Living_Legacy_2018_right
Firengiz_Huseynova_feb_2018_right
Under_an_Angels_Wing_right
Niyaz_Najafov_right
MirNadir_Zeynalov_nov_2017_right
Hasan_Haqverdiyev_oct_2017_right
Tamilla_Hasanova_right_01
art_kukla_01_right
Night_Fairytales_right_01
Biennale_2015_03_right
coffee_jun_2015_right