İncəsənət və Din

İncəsənət və Din

Bölmə tarixi-dini mövzuda proqram və filmləri özündə birləşdirir. Kompüter proqramları kübar cəmiyyətinin və kilsə incəsənətinin əsərləri, ruhani əşyaları, məbəd tikintisi tarixinin sənədli materialları ilə tanış edir.

“İsa Məsih XIV-XX əsr xristian incəsənəti və mədəniyyətində”, “Rus monastrları. İncəsənət və ənənələr”, “Dindar Peterburq”, “Müqəddəs Nikolay-kəndlilərin tərəfdarı”, “Müqəddəs Nikolay Mirlikiyski XI-XIX yüzilliyin əsərlərində”, Rus muzeyinin saxlanclarından, “Virtual ekskursiya: ikonadan avanqarda qədər”.