Yaradıcılıq birlikləri, üslublar, meyllər

Yaradıcılıq birlikləri, üslublar, meyllər

Yaradıcılıq birlikləri, müxtəlif üslubların yaranması rəssamlıq məktəblərinin əmələ gəlməsi xüsusiyyətləri-bütün bunlar “Birliklər və üslublar” bölməsinin materiallarının rəqəmsal daşıyıcılarını təşkil edir.

“İmpressionizm Rusiyada”, “Rus futurizmi və David Burlyuk”, “Rus futurizminin atası”, “Müqəddəs 60-cılar”, “Rusiyada kollaj”, “Dəyişikliklər dövrü: 1960-1985-ci illərin incəsənəti sovet dövründə”, “Rus avanqardı” və b.