Tədris proqramları

Tədris proqramları

Bu bölmə muzey pedaqogikası, təsviri sənət tarixi və sənətşünaslığın əsasları haqqında interaktiv proqram və filmlər toplusundan ibarətdir.

“Sən muzeyə gəlmisən”, “Rəsm əsərlərinin yaranması. Naturadan bədii obraza qədər”, “Rəsm əsərinin yaranması. Etüd. Eskiz. Kompozisiya”, “Rəsm əsərinin yaranması. Niyyətdən həyata keçirilməyə qədər”, “Rəsm əsərinə necə baxmalı”, “Rəsm”, “Akvarel”, “Mənzərə”, “Natürmort”, “Portret. Rəssam və zaman”, “Xalq sənəti”, “Heykəltəraşlıq”, “Qravür”, “Rəssamın emalatxanasında”.