Bir şedevrin taleyi

Bir şedevrin taleyi

Bölməyə muzeyin kolleksiyasından götürülmüş konkret bir əsərin açılması, yaranma tarixi haqqında proqramlar daxil edilmişdir.

Proqramlarda tarixi bərpa, əsərin dərindən analizi əsas yeri tutur: “M.F.Kvadal. I Pavelin və Mariya Fedorovnanın tacqoyma mərasimi”, “K.Brüllov. Pompeyin son günü”.