Tematik sərgilər

Tematik sərgilər

Göstərilən bölmə muzeyin müvəqqəti sərgilərində göstərilən və daim fondlarda saxlanılan əsərlərlə yaxından tanış olmaq üçün proqramlardan ibarətdir.

“Rus muzeyində Lyüdviq muzeyi”, “XX əsr Rus portreti”, “Rus təsviri sənətində oyun və ehtiras”, “Qələbəyə yol”.