Mədəniyyət xadimlərinin orden ilə mükafatlandırılması

07.11.2007
Akt Zalı