«Prezidentə xalq məhəbbəti» – Laza şəhərinin xalça sənətkarlarının sərgisi

Sərgi Qalereyası
09.01.2001 - 13.01.2001