Səid İbrahim və Əşrəf Səidin “İki dünya arasında” adlı sərgisi

13.05.2005

Sərgi Qalereyası