“Azərbaycan xalçası və xalq tətbiqi sənəti” adlı III Beynəlxalq simpozium

19.05.2003

Akt Zalı