“Şəhərin mədəni fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması”

09.11.2004 - 12.11.2004

Akt Zalı