İncəsənət xadımlərinin fəxri adla mükafatlandırması

20.09.2013

Dairəvi zalı
Vaxt: 10:00
Təşkilatçı : Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi