İncəsənət Gimnaziyası şagirdlərinin rəqs və vokal çıxışları

Akt Zalı
11.04.2006