Mədəniyyət və İncəsənət xadimlərinin fərxi adlarla təltif olunması

17.10.2017

Dairəvi zal
Vaxt: 15:30
Təşkilatçı: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi