“Ənənədən gələcəyə” adlı milli geyim defiləsi

01.12.2017

Dairəvi zal
Vaxt: 17:00
Təşkilatçı: Bakı Milli Geyim Evi