Mədəniyyət və İncəsənət xadimlərinin fərxi adlarla təltif olunması

19.09.2018

Dairəvi zal
Vaxt: 12:00
Təşkilatçı: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi