“Azərbaycan maddi-mədəni irs nümunələrinin dövlət reyesteri”-nin təqdimatı

03.10.2018

Vaxt: 11:00
Akt zalı
Təşkilatçı: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi