Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayevin Press konfransı

Akt Zalı
08.06.2006