Mədəni əməkdaşlıq haqqında müqavilənin imzalanması.

Akt Zalı
21.09.2006