“KAMIS” - avtomatlaşdırılmış muzey sisteminə həsr olunmuş seminar Azərbaycan muzeylərində in komplektli sualının bünövrəsinin qoyulmasına seminar

Akt Zalı
23.11.2006