F.Axundovun “Savadlı millətin təməli-savadlı qadın. Bakıda H.Z.Tağıyevin qızlar məktəbi” kitabının ictimaiyyətə təqdimatı

14.09.2007
Akt Zalı