Rus Muzeyinin kompleksi

Rus Muzeyinin kompleksi

1990-cı illərin əvvəlləri Rus muzeyi üçün bir çox şəhər obyektlərinin intibah mərhələsi oldu. Bunlar şəhərin mədəni-tarixi “qızıl fondunu” təşkil edirdi. Muzey beş sarayı və iki parkı özündə birləşdirən muzey kompleksinə çevrildi. Bu bölmənin filmləri və interaktiv proqramları zamanın kontekstində bu mədəni irsin obyektlərinin inkişafını göstərir.

“Rus muzeyinin saraylarının tarixi”, “Rus muzeyi sarayları”, “III Aleksandrla virtual gəzintilər”, “Sankt-Peterburq. Şəhərin və şəhərlilərin portreti”, “Mixaylovski qəsrinin tarixi”, “Mixaylovski qəsrinin daxili səliqəsi”, “Mixaylovski qəsri: real və virtual”, “I Pavelin memarlıq portreti”, “Paveldən sonra...”, “Mərmər saray”, “Məşhur interyerlər. Bəyaz zal: tarix və bərpa”, “Yay bağının dirçəlməsi”.