“GUAM ölkələrinin mədəni siyasəti” saytının təqdimatı

20.12.2007
Akt Zalı