Ailə, sevgi və sədaqət gününə həsr olunmuş tədbir

09.07.2010

Akt Zalı
Vaxt: 15:00
Təçkilatçı: Bakı şəhərindəki Rusiya informasiya-mədəniyyət mərkəzi