Mədəniyyətlərin beynəlxalq yaxınlaşması ili çərçivəsində Muzey Mərkəzinin “Rus muzeyi: virtual filial” informasiya-maarifləndirici mərkəzinin bazası əsasında muzeyi-tədris proqramlarının təqdimatı

22.12.2010

 

 

Akt Zalı
Prezentasiyanın başlanğıcı: 21 Dekabr 12:00
Təşkilatçı: Muzey Mərkəzi

 

 

презентация программ