“Davamlı inkişaf mədəniyyəti, sosial harmoniyanın binövrəsi kimi: nəzəri və praktiki aspektlər”

29.11.2013

Vaxt: 14:00
Akt zalı
Təşkilatçı: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Metodik Mərkəz