Elektron kitabxananın təqdimatı

29.11.2013

Vaxt: 11:00
Akt zalı
Təşkilatçılar: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi