“Muzey Menecmenti” - Azərbaycan muzeyləri iqtisadi və sosial dəyişikliklərlə üzbəüz

Akt Zalı
26.01.2006 - 28.01.2006