Bədəlbəyli nəslinə həsr olunmuş kitabın təqdimatı

01.03.2006
Akt Zalı