“Tarixi mədəni abidələrimizin mühafizəsi və təbliği” adlı seminar

23.05.2017

Vaxt: 15:00
Akt zalı
Təşkilatçılar: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəz