Mədəniyyət və İncəsənət xadimlərinin fərxi adlarla təltif olunması

12.09.2019

Vaxt: 16:00
Dairəvi zal
Təşkilatçılar: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi