Ustad dərsləri və konsert "Cadenza dəvət edir”

Akt zalı
27.12.2022 - 28.12.2022

Qleb Xoxlov (violin)
Yulia Miqunova (violonçel)
Aleksandr Xubeyev (bəstəkar)

27 dekabr - 19:00 - Aleksandr Xubeyev
28 dekabr 14:00 - Yulia Migunova, Qleb Xoxlov
28 dekabr 19:00 - Konsert