Ziyarətçilərin rəyləri

Bolqar rəssamı Emil Stoyçevin fərdi sərgisi

Emil Stoyçevin əsərləri surrealist çalarla doludur. Bu cür əsərlər hər zaman insanda müxtəlif hisslər oyadır. Onu anlayanlar bu əsərlərdən pozitiv enerji və yeni bilgilər əldə edirlər. Anlamayanlar isə əsərlərdəki, onların başa düşə bilmədiyi, yad bir beynin, onların qəbul və həzm edə bilmədiyi bilgilərin varlığından narazı olurlar.
Emil Stoyçevin əsərləri həqiqətən də möhtəşəmdir. Həqiqi rəsm əsəri reallığı fərqli prizmadan izah edən və yetərincə informasiya daşıyandır. Məhz Emil Stoyçevin əsərləri belələrindəndir.
Zöhrab Xasıyev
Xəzər Universiteti
23 noyabr 2008

“Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün 20 ili” adlı rəsm müsabiqəsi

Mədəniyyət Nazirliyinə, Muzey Mərkəzinə “Müharibə uşaqların gözü ilə” Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün 20 illiyinə, Xocalı Soyqırımının 16 illiyinə həsr olunmuş Uşaqdan Uşağa Sülh Şəbəkəsinin təşkil etdiyi sərginin dəstəklənməsinə görə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bu sərginin uşaqlarımızı, gənclərimizi vətənpərvərlik, sülhpərvərlik ruhunda tərbiyyələndirməkdə olduqca böyük əhəmiyyəti var.
Sülh uzaqda deyil, uşaqları bu günlərə hazırlamaq vacibdir.
Çox sağolun! Xoş məramlı tədbirlərin, günlərin carçısı olun.
Elmira Süleymanova
Professor
Sabiq Ombudsman
25 fevral 2008

Фотовыставка Анны Ибрагимбековой «Взгляд из Нардарана»

Милая Анна!
Спасибо Вам за вашу любовь, теплоту, за такое видение природы Апшерона! И я уверена зритель обязательно уловит и возьмет с собой все это! Здоровья Вам, удачи! Целую.
Рухангиз Касумова
Композитор
Заслуженный деятель искусств Азербайджанской Республики
02 февраля 2008

Фотовыставка Анны Ибрагимбековой «Взгляд из Нардарана»

Дорогая Анна ханум!
Благодарим Вас за прекрасную выставку, которая доставила большое удовольствие и массу впечатлений.
Вы смогли передать и убедить нас в простой истине, что все гениальное - просто! Спасибо Вам.
С уважением,
Мурад Адыгезалзаде
Пианист
Народный артист Азербайджанской Республики
02 февраля 2008

Фотовыставка Анны Ибрагимбековой «Взгляд из Нардарана»

Дорогая Анна!
Неисповедимы пути…!
Я счастлива, что произошло маленькое чудо и я на Вашей выставке.
Красота, Добро, Гимн Жизни!
Спасибо Вам огромное за Ваш талант!
Жизнь прекрасна и таинственна, вот что ощущалось, общаясь с Вашими произведениями.
Пусть всегда будет с Вами Любовь!
Маргарита Керимова-Соколова
Художник
02 февраля 2008

Фотовыставка Анны Ибрагимбековой «Взгляд из Нардарана»

Покой от Бога, суета от сатаны - это выражение подходит к Вашему творчеству. Мне кажется, Вы нашли свою дорогу, ведущую к храму…
Ваши фотографии, также, Ваши фото произведения начинаются как бы после многоточия, будут продолжаться долго-долго и заключаться также многоточием…
Вы сумели найти свой путь, или еще как говорят, свою мелодию и это самое главное.
Удача, радость, счастье, замирают от восторга, от увиденного, пережитого, желания донести этот восторг до тех, кто видит мир не только глазами, не столько глазами - сколько душой, сердцем... Удачи.
Рафиг Гамбаров
Фотограф, кинооператор
Заслуженный деятель искусств Азербайджанской Республики
02 февраля 2008

Персональная выставка Наиры Рустамовой

Спасибо за положительные эмоции, которые мы получили от этой выставки. Я как человек, который считает, что здоровое питание и здоровый образ жизни это самое главное, вы очень ярко показали важность овощей и фруктов. Использование цветов очень профессионально. Было очень приятно. Желаю Вам здоровья. Севиндж Сабир гызы
Бакинский Славянский Университет
Факультет международных отношений
28 сентября 2007

Обсуждение за круглым столом выставки «1000 женщин в борьбе за мир на Земле»

Спасибо за выставку, очень информативно, интересно и эстетически насыщенно. Женщины делают очень много для сохранения мира. И мы должны знать этих талантливых и самоотверженных людей. Лейла Ахундзаде
Бывший зав сектором изобразительного и прикладного искусства Министерства Культуры и Туризма Азербайджана,
заслуженный деятель искусств Азербайджана,
ученый-искусствовед, профессор
22 сентября 2007

Opening of the personal exhibition of world-known Photographer Klaus Wikrath

Dear Clause,
I would like to say many thanks. Pictures are great. I can not find any word to explain my fils. I want to wish you all the best and we are waiting for other exhibition!
Leyla and Khuraman Yuzbashi
25 May 2007

“Ayna” II –ci Beynəlxalq foto festivalı

Biz “49 saylı - İntellekt lisey”in IXa sinif şagirdləri Muzey Mərkəzinin bizlərə çatdırdığı bu eksponatlardan çox razı qaldıq. Doğma vətənimizin tarixini, milli ornametlərini, keçdiyimiz müqəddəs yolu bizə göstərdiyinizə və xoş təəssüratlar oyatdığınıza görə sizə çox böyük təşəkkür edib, minnətdarlığımızı bildiririk!!!
Yaşasın doğma Azərbaycan!
Eşq olsun Azəri xalqına!
49 saylı - İntellekt liseyi
18 may 2007