Ziyarətçilərin rəyləri

Персональная выставка художника Вугара Али «Ритмы красок»

Уважаемый Вугар Али! Получила большое удовольствие от выставки. Спасибо Вам большое! Выражаю Вам благодарность от себя и сына Эмиль Афрасияб.
Желаю еще больших успехов в творчестве!
Эмиль Афрасияб
06 октября 2019

Rəssam Mahmud Rüstəmovun UN/PUBLISHED adlı fərdi sərgisi

Əziz dostum sərginiz möhtəşəmdir. Sən həmişə yaradıcı olmusan. Sənin kimi dostum olduğuna görə çox sevinirəm
Təbrik edirəm.
Məmmədhüseyn
21 iyun 2019

Rəssam Mahmud Rüstəmovun UN/PUBLISHED adlı fərdi sərgisi

“Nyu”, “Şüuraltı arxeologiya”, “Bir qadının portreti” və “Yarpaqlar” silsiləsindən olan əsərlərdən xüsusi zövq aldım və bəyəndim. Sizə yaradıcılığınızda məhsuldarlıq diləyirəm. Əlibəyli İsmayıl (qrafik rəssam)
21 iyun 2019

UN/PUBLISHED Персональная выставка художника Махмуда Рустамова

Поздравляю! Желаю больших творческих успехов. Гордимся сыновьями нашей страны. Удачи!!! Художник
Аликрам Закиев
21 июня 2019

Rəssam Vədud Müəzzinin fərdi sərgisi

Əzizimiz Vədud bəy! Sizin əsərlərinizlə ayrı- ayrı yerlərdən tanış idim. İlk dəfədir sizin rəsm sərginizdə iştirak etdim. Çox məmnun qaldım. Yaratdığınız əsərlər qərinələri özündə daşıyır və məncə insan duyğularının ən ali təzahürüdür. Sizin hər bir əsərinizdə həyat eşqi, sülh istəyi canlanır. Sizə bundan sonra da uğurlu yaradıcılıq, sağlam can arzu edirəm. Hörmətlə,
Aşıq Əli
22 may 2019

Персональная выставка художника Вадуда Муаззина

Восхитительно!!! Художник мирового уровня! Очень понравились работы, талант и разнопланность художника! Жизнеутверждающая выставка! Поймановы Михаил и Светлана из Екатеринбурга
22 мая 2019

Персональная выставка художника Вадуда Муаззина

Я уже второй раз восхищаюсь работами этого художника, очень талантливого и всестороннего, одаренного человека. В какой бы области живописи он не работал, везде и во всем он на высоте исполнения всех своих работ. Очень реалистичен, демократичен и любитель красоты, которая его окружает. Особенно понравились морские пейзажи, цветы, зарисовки старого Баку, портреты. Спасибо за Ваше искусство, Ваш труд. Султанзаде Наргиз
22 мая 2019

Выставка «Maestro & Artists» посвященная 75-летию Народного художника Арифа Азиза

Великолепная выставка, буйство красок. Без сомнения первая такая выставка, когда маэстро собирает, выставляет не свои собственные работы, а произведения своих учеников. Очень мудрое решение и правильный подход. Поздравляю Вас, Ариф муаллим! Здоровья, творческих успехов и новых свершений. Севиль Садыхова
искусствовед
18 января 2019

Выставка «Maestro & Artists» посвященная 75-летию Народного художника Арифа Азиза

Уважаемый Arif Aziz, благодарю Ваc за Bаше творчество. Ваши работы подарили мне много позитивной энергии. Я, как галерист, владелица международной художественной галереи «ART Lab» в Казахстане, желала бы видеть ваши работы во временной или постоянной экспозиции в моeй галереи. Желаю вам неиссякаемой энергии для продолжения и рождения новых работ.
С огромным уважением к вам и творчеству участвующих художников,
Марина Деркач
15 января 2019

“Maestro and Artists” Xalq rəssamı Arif Əzizin 75 illiyinə həsr olunmuş sərgi

Əzizim Arif, çox gözəl zövq aldım... Allahdan arzu edirəm ki, belə sərgilər hələ çox illər davamlı olsun... Mən həmişə sənin işlərindən bəhrələnmişəm. Natiq Qəzənfəroğlu.
bəstəkar
15 yanvar 2019