Ziyarətçilərin rəyləri

“Ayna” II –ci Beynəlxalq foto festivalı

Hörmətli sərgi təşkilatçıları!
Sizləri II Beynəlxalq fotosərginin açılışı münasibəti ilə təbrik edirəm. Foto işi reklam işinin əsas qoludur. Odur ki, nə qədər fotoqraf yetişsə bir o qədər reklam işi yüksələr. Öz adımdan və bütün reklamçılar adından Sizləri təbrik edirəm. Sizlərə böyük müvəffəqiyyətlər, cansağlığı arzulayıram.
Haciəmi Atakişiyev
“Azərbaycan Reklamçılar İttifaqı” İctimai Birliyinin baş katibi
17 may 2007

Открытие выставки современной живописи «5+» (Министерство Культуры и Туризма, Творческая Ассоциация «Крылья Времени», Союз Художников Азербайджана)

Я очень рад, что такая прекрасная выставка состоялась и стала большим событием в культурной жизни Баку и всего Азербайджана.
От всей души желаю художникам и организаторам выставки дальнейших успехов!!!
Игор Яковенко
президент компании «Azel»
10 апреля 2007

Выставка визуального искусства «Весна. Женщина. Любовь» в рамках проекта «Времена года»

Выставка, посвященная весне, прекрасному полу и любви совершенно потрясающая. Она демонстрирует талантливость нашей молодежи, высокое чувство прекрасного, понимание ценностей жизни, основанных на любви, доброте и созидании, ведущих человека к счастью и вечности.
Большое спасибо организаторам и нашем замечательным художникам.
Фуад Мамедов
Доктор исторических наук,
профессор Академии Государственного управления
при Президенте Азербайджанской Республики,
президент Ассоциации Культуры Азербайджана «Симург».
25 марта 2007

Выставка визуального искусства «Весна. Женщина. Любовь» в рамках проекта «Времена года»

В нашей такой нелегкой жизни очень важно знать, что есть в городе место где бывать - одно удовольствие. Ваша галерея -одно из таких мест. Это очень хорошо, что вы даете возможность заявить о себе молодым художникам. Это важно. Им нужна поддержка. И хорошо, что пытаетесь показать их творческие возможности в разных жанрах. Сюда приходят иностранцы и убеждаются в том, что наш город по-прежнему интернационален. Это подтверждают имена выставленных работ.
Желаю удачи и успехов. Живите, процветайте. Будьте всегда - для нас.
Валентина Резникова
Заслуженный работник культуры Азербайджана,
заместитель директора по литературно-драматической части Азербайджанского Государственного Русского Драматического театра имени С.Вургуна.
15 марта 2007

Fərhad Xəlilovun 60 illik yubileyinə həsr olunmuş fərdi yaradıcılıq sərgisi

Siz tamaşaçı ilə yeni dildə danışırsınız. Və ilk baxışda sadə görünən bu əsərlər məni mürəkkəb düşüncələrə sövq etdi. Bu sadəlik yalnız ustad rəssamın uzun illər gəldiyi yolun nəticəsində əldə oluna bilər.
Əsərlərinizlə məndə mürəkkəb, hətta anlaşılmaz duyğular yaratdığınız üçün sağ olun.
Məryəm Əlizadə
Sənətşünaslıq doktoru, professor
07 noyabr 2006

Персональная выставка и 60-летний юбилей народного художника Азербайджана Фархада Халилова

Уважаемый Фархад Курбанович!
Семья Агабабаевых поздравляет Вас с 60-летием и открытием яркой, оригинальной и вдохновляющей выставки. От души желаем дальнейших творческих удач и терпения в нелегком и благородном труде на посту председателя Союза Художников Азербайджана.
Всего Вам хорошего.
Татьяна Агабабаева
Художник
Член Союз Художников Азербайджана
07 ноября 2006

Персональная выставка и 60-летний юбилей народного художника Азербайджана Фархада Халилова

Дорогой Фархад!
Поздравляю!!!
Всё родное: природа, море, небо, сёла и земля Азербайджана,
-Ты увидел по новому - очень самобытно, по новому средствами живописи.
Так держать!!!
Тогрул Нариманбеков
Народный художник Азербайджана
07 ноября 2006

Фотовыставка «Art Nouveau в Бакинской архитектуре» (Управление охранные памятников архитектуры, Министерство Культуры и Туризма)

Организаторам выставки фотографий зданий города построенных до революции (1920)- большое спасибо.
Исполнителю фотографий благодарность за предоставленную возможность еще раз:
1) убедится в шедевре и таланте архитекторов – золотой фонд Баку;
2) в недооценке властей города золотого фонда архитектуры конца 19 – начало 20 веков;
3) В наглядности архитектурного погрома уникальных зданий города, пример дом Мирзабалы по ул. Коммунистическая напротив метро «Бакы Советы».
Ариф Шахбазов
Заслуженный архитектор Азербайджана
06 октября 2006

Выставка визуального искусства с участием азербайджанских художников

Посещение этой выставки принесло истинную радость и душевное наслаждение. Очень много талантливых работ, которые не конкурируют друг с другом и дополняют общую великолепную картину молодости, таланта.
Кто-то сказал, что талант- это темперамент. На сегодняшней выставке мы наблюдаем калейдоскоп темпераментов, а значит талантов. Трудно выделить какую-то работу, какого-то автора.
Я благодарна организаторам сегодняшнего праздника искусства и желаю всем участникам дальнейшего творческого горения, профессиональных успехов. Спасибо!
Джамиля Саттарова
Председатель Независимого Профсоюза
Работников Культуры Азербайджана.
16 мая 2006

Azərbaycanda BƏƏ-nin mədəniyyət günləri

Əziz dostlar!
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mədəniyyət Günləri əsl bayrama çevrildi. Bizim tarixi köklərimiz bizi bir-birimizə daha yaxın edir. Ötən ilin aprelində Sizin ölkədə yaşadığımız xoş günlər, Azərbaycan mədəniyyət günləri hər iki xalqın mədəniyyət tarixinə yazılan xoş səhifələr oldu. Bu gün isə Bakıda həmin xoş anları yaşayırıq.
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin mədəniyyəti, qədim incəsənəti bizi valeh etdi. Rəssamlarınızın gözəl işləri, xəttatlıq və xalq tətbiqi sənət nümunələri çox maraq doğurur. Siz bu gün zəngin dövlətinizlə bərabər, qədim mədəniyyətlə də fəxr edə bilərsiniz. Hər zaman Sizi Bakıda gözləyirik və görüşlərimizə şadıq.
Polad Bülbüloğlu
Professor
Azərbaycan Respublikasının sabiq Mədəniyyət Naziri
Azərbaycanın Rusiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
28 sentyabr 2005