“Autumn” ::: Yusif Mirza

“Autumn”

Yusif Mirza


Artist Yusif Mirza
Name “Autumn”
Year oil on cartoon
Osnova and texnika 40x50cm