What Our Visitors Saying

Rəssam Fikrət İbrahimlinin “Ruhumun təqdimatı – Ömür səhifələrim” adlı fərdi sərgisi

Fikrət bəy! Təbrik edirəm, çox möhtəşəm sərgidir. Uğurlar olsun! Rais Rəsulzadə
Əməkdar rəssam
16 dekabr 2022

Rəssam Fikrət İbrahimlinin “Ruhumun təqdimatı – Ömür səhifələrim” adlı fərdi sərgisi

Dostumuz Fikrət bəyi sərgisi münasibətilə təbrik edirəm! İnsanın ruhunu oxşayan sənət əsərləri təqdirəlayiqdir. Milli mövzu, rəngarənglik, kompozisiyanın nustalıqla həlli çox baxımlıdır. Yeni-yeni uğurlar arzusu ilə. Oqtay Əliyev
Rəssam
16 dekabr 2022

Azərbaycanın Əməkdar rəssamı Ülviyyə Həmzəyevanın “Əcdadların izi ilə” adlı fərdi sərgisi

Dəyərli Ülviyyə xanım! Sizin Azərbaycan mədəniyyətinə verdiyiniz töhfə əvəzsizdir. Təbrik edir və uğurlar arzulayıram. Sadiq Qurbanov
Milli Məclisin deputatı
28 oktyabr 2022

Персональная выставка Заслуженного художника Азербайджана Ульвии Гамзаевой «По стопам предков»

Огромное Вам спасибо за выставку! Совершенно потрясающие картины, которые можно рассматривать часами, замечая новые и новые детали. Невероятно красиво и глубокомысленно. Нам чрезвычайно повезло что мы встретили художницу, и нам удалось пообщаться. От всей души желаем ей творить дальше, неиссякаемого вдохновения, здоровья ей и всей ее семье! Преподаватели филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку
28 октября 2022

Персональная выставка Заслуженного художника Азербайджана Ульвии Гамзаевой «По стопам предков»

Дорогая Улвия ханум!
Очень понравились работы!
Желаем Вам ещё больших творческих успехов! Дай Аллах Вам и всей вашей семье крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни!!!
С любовью Эльдар и Рена
28 октября 2022

Azərbaycanın Əməkdar rəssamı Ülviyyə Həmzəyevanın “Əcdadların izi ilə” adlı fərdi sərgisi

Hörmətli Ülviyyə xanım! Sizi bu gözəl rəsmlərlə təbrik edirəm, sənə cansağlığı, işlərinizdə uğurlar.
Sizi çox sevirik.
Hörmətlə Arif Əziz
Xalq rəssamı
28 oktyabr 2022

VI Международная биеннале современного искусства «Алюминий» «Ценности нашей жизни»

Миссия каждого художника – не просто отображать мир, но и осмыслить его и суметь поделиться впечатлениями с другими…
Побудить людей к размышлениям… Пригласить взглянуть на привычные вещи под необычным углом…
Мне думается, что все художники, представленные здесь, сумели это сделать.
Спасибо за выставку! Спасибо за работы!
Александр Хакимов
Писатель
20 ноября 2019

Rəssam Mahmud Rüstəmovun UN/PUBLISHED adlı fərdi sərgisi

Əziz dostum sərginiz möhtəşəmdir. Sən həmişə yaradıcı olmusan. Sənin kimi dostum olduğuna görə çox sevinirəm
Təbrik edirəm.
Məmmədhüseyn
21 iyun 2019

Rəssam Mahmud Rüstəmovun UN/PUBLISHED adlı fərdi sərgisi

“Nyu”, “Şüuraltı arxeologiya”, “Bir qadının portreti” və “Yarpaqlar” silsiləsindən olan əsərlərdən xüsusi zövq aldım və bəyəndim. Sizə yaradıcılığınızda məhsuldarlıq diləyirəm. Əlibəyli İsmayıl (qrafik rəssam)
21 iyun 2019

Выставка «Maestro & Artists» посвященная 75-летию Народного художника Арифа Азиза

Уважаемый Arif Aziz, благодарю Ваc за Bаше творчество. Ваши работы подарили мне много позитивной энергии. Я, как галерист, владелица международной художественной галереи «ART Lab» в Казахстане, желала бы видеть ваши работы во временной или постоянной экспозиции в моeй галереи. Желаю вам неиссякаемой энергии для продолжения и рождения новых работ.
С огромным уважением к вам и творчеству участвующих художников,
Марина Деркач
15 января 2019